Ubytování v soukromí | P?edbo? u Choustníka

Ceník

Ceník ubytovacích služeb

 

Hlavní sezóna (30.6. - 1.9.)

11500 K? za celý objekt

 

Mimo hlavní sezónu

9100 K? za celý objekt

 

Platba za ubytování p?i nástupu.

 

Majitel objektu je oprávn?n vybírat kauci ve výši 2000 K?, která se po skon?ení ubytování vrací.

 

Zákazník hradí navíc spot?ebu energie a d?eva. Majitel objektu p?eú?tovává elektrickou energii ubytovaným zákazníkům na základ? skute?né spot?eby elektrické energie zjišt?né ode?tem stavu elektrom?ru na za?átku a konci ubytovacího období dle sazebníku distribu?ní spole?nosti E.ON pro konkrétní odb?rné místo.

 

Objekt se p?edává zákazníkovi ?ádn? uklizen a tak ho i vrací, jinak se ú?tuje 1000 K? za úklid celého objektu.

 

ob

Web vytvo?ilo © P Studio 2011.

Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2021 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
Theme: CofeeShop | Vygenerované za: 0.02 sekund | 355,711 návštěv